CZYM JEST SZTUKOLOGIA?

Czym jest sztuka?

Właściwie trudno znaleźć jednoznaczną definicję, bo tak jak sztuka ewoluuje, tak zmienia się rozumienie czy postrzeganie sztuki. Co nią jest, a co nią jeszcze nie jest, ale niewykluczone, że pewnego dnia zostanie za sztukę uznane. 

Sztuka, czyli działalność uprawiana przez artystów - twórców - kreatorów, pełni różne funkcje. Na początku cywilizacji ludzkiej miała znaczenie magiczne, towarzyszyła obrzędom religijnym. Z biegiem czasu zaczęła pełnić funkcję poznawczą, edukacyjną, komunikacyjną czy użytkową, dostarczać ludziom doznań estetycznych, metafizycznych. Sztuka bawi, ale także angażuje społecznie. Artysta poprzez swoje dzieła może coś manifestować, przekazywać jakąś informację, czasem szokować. 


Czym dla mnie jest sztuka?

Każdego dnia uczę się, jak ją odnajdywać, rozumieć, postrzegać. Otacza mnie w postaci obrazów, rzeźb, literatury, muzyki, ale także smaków, zapachów. Przejawia się w różnej formie, ale z pewnością angażuje zmysły. Wydaje mi się, że sztuka zawsze powinna pobudzać do refleksji, wywoływać emocje.


Co oznacza "-logia"?

Logos ma wiele znaczeń. Pochodzi z greki od czasownika λέγω (lego), znaczącego m.in. "mówić" i "zbierać", "łączyć", "układać". Może także oznaczać "słowo", "myśl", "kolekcja" (źródło: Wikipedia). 


Zatem "Sztukologia" oznacza...

  • ...że będę zbierać i kolekcjonować słowa, myśli i dzieła sztuki. 
  • Będę łączyć różne dziedziny, bo sztuka jest obecna w tak wielu aspektach naszego życia, że po co się ograniczać. 
  • Będę pisać o różnych przejawach artyzmu, przefiltrowanych przez mój system poznawczy i emocjonalny, wiedzę i doświadczenia. 
  • Będę zapraszać do udziału w tworzeniu, bo każdy ma w sobie pierwiastek twórczy, jakiś talent, który warto rozwijać, żeby życie było pełniejsze, ciekawsze, twórcze.

1 komentarz: